Bel mij App mij Afspraak maken

Kostenoverzicht scheidingsmediation

Gehuwd?

Kinderen?

Huwelijksvoorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling

Kosten vanaf

1.250 p.p.
Meer informatie

Wat is inbegrepen in de genoemde prijzen?

 • Kosteloos intakegesprek
 • Mediationgesprekken max. aantal uren volgens schema
 • Voorbereiding gesprekken en terugkoppeling per mail
 • Controleren ouderschapsplan (door partijen zelf opgesteld)
 • Vermogensoverzicht opstellen incl. alle correcties
 • Opstellen compleet convenant incl. alle correcties
 • Alimentatieberekening voor kinder- e/o partneralimentatie incl. uitgebreide schriftelijke toelichting
 • Indienen echtscheidingsverzoek bij rechtbank door advocaat (indien gehuwd)
 • Rechtbankkosten (griffierecht gezamenlijk verzoek, indien gehuwd)
 • Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.

Wat is niet inbegrepen in de genoemde prijzen?

 • Gespreksuren boven aantal genoemde uren in schema € 195,- p/uur
 • Herberekening in kinder- e/o partneralimentatie na afloop mediationtraject € 395,- p/berekening

Komt u in aanmerking voor subsidie?

 

Raad voor Rechtsbijstand: Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 27.900,- (zonder kinderen) of € 39.400,- (met kinderen). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 30.000,- p.p. De toetsing van dit inkomen en vermogen wordt gedaan op basis van uw verzamelinkomen op uw belastingaangifte van 2 jaar geleden. Indien het resultaat van de scheiding hoger is dan € 15.180,- kan de voorlopig verleende toevoeging weer worden ingetrokken. In dat geval zullen de reguliere kosten alsnog aan u worden doorberekend volgens deze kostenopgave.

Plan een afspraak in